Skip links

NOVO – Meritev tokovnih obremenitev

Podjetje EEA Medved zdaj nudi tudi meritev toplotnih obremenitev!

  • Meritve se izvajajo z instrumentom kakovostnega razreda A.
  • Meritve toka  minimalno in maksimalno posameznih faz in skupno v efektivni vrednosti.
  • Napetosti minimalno in maksimalno posameznih faz in skupno v efektivni vrednosti.
  • Delovne moči (posameznih faz in skupno) v efektivni vrednosti.
  • Jalove moči (posameznih faz in skupno) v efektivni vrednosti.
  • Faktorja moči cos fi (posameznih faz in skupno) Harmoniki  RMS,  THD  I  V  %  in  v  A,  THDU  v  %,  (posameznih  faz  in  skupno)  do  50 harmonika.
  • Poročilo standarda SIST EN50160.
  • Meritve  se  izvajajo    ob  maksimalni  obremenitvi merjenega omrežja 3 dni na dovodu ob maksimalni obremenitvi sistema.