Skip links

Referenca

Občina Laško, Izvedba meritev po končani prenovi strehe na športni hali