Reference

Kotlarne na bio maso ter toplarne

 • Kotlarna v Pivovarni Laško
 • TIM – Laško
 • Järnforsen Int. – Tefig Canga, Kosovo
 • Toplarna Maribor
 • Toplarna Železniki
 • Furnirnica Merkscha Celje
 • Svea Zagorje
 • Kotlarna Buzet, Hrvaška
 • Sviloza, Bolgarija
 • Glin Nazarje
 • Stol Kamnik
 • Mogildrev, Belorusija
 • Sulzbach, Nemčija
 • Kotlarna Kočevje
 • Herbos Sisak, Hrvaška – sežigalnica
 • Elan – sežigalnica
 • Toplarna Celje
 • KWK Schwartzau, Avstrija
 • Stramproy, Steenwijk, Nizozemska
 • Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Hladilnice za meso, sadje, zelenjavo, mlekarne, predelavo in zorilnice

 • Lijanoviči – Široki brijeg, BIH
 • Mlekarna DOSPINOS – Kosta Rica
 • MIP Nova Gorica
 • MIR Gornja Radgona,
 • MESO Kamnik
 • Mesarstvo ARVAJ
 • Divjačina NIMROD Škofja Loka
 • KZ Laško
 • Slosad, Hoče
 • EVROSAD Krško
 • Celjske mesnine
 • Klavnica Rače
 • Hladilnica Balzers Jihlava, Češka
 • JURIJ Šentjur

Vodovod

 • Kugovnik, Letuš
 • Vodovod Laško, tudi uradni vzdrževalec
 • Marija Devica, Vojnik
 • Vitanje – Črpališče

Gradbeništvo

 • Poslovna stavba Secaplast Laško
 • Gasilski dom Laško
 • Dom starejših Celje
 • Upravna stavba Weishaupt, Celje
 • Vrtec Rimske Toplice
 • Mladinski dom Laško
 • Proizvodna hala Ramax Engineering Slovenske Konjice
 • Zdravilišče Laško
 • MIP, Nova Gorica
 • Zdravilišče Dobrna
 • Upravna stavba Pivovarna Laško
 • PSO Golnik
 • ELES RTP Laško
 • ELES RTP Podlog
 • Gasilski dom in knjižnica Rimske Toplice
 • Itd.

Črpališča fekalij

 • Sekundarno omrežje fekalij Laško, Rimske Toplice
 • Črpanje fekalij Lopata, VOKA Celje

Čistilna naprava

 • Laško
 • Kranjska Gora
 • Divača
 • Markovci

Toplotne črpalke in strojne instalacije

 • Stanovanjske hiša Oven Ljubljana
 • Stanovanjska hiša Krt Ljubljana
 • Stanovanjske hiša Gril Celje
 • Stanovanjske hiša Vrbovšek Laško
 • Stanovanjske hiša Razboršek Laško
 • Stanovanjske hiša Bezgovšek Laško

Stacionarne AKU baterije – vgradnja, revizija in menjava

 • ELES
 • Elektro Ljubljana
 • Elektro Maribor
 • Elektro Celje
 • Elektro Gorenjska
 • Elektro Primorska
 • Savske elektrarne
 • Termoelektrarna Šoštanj
 • Toplarna Ljubljana
 • Toplarna Brestanica

Javna razsvetlava:

 • JR Laško
 • JR Podčetrek
 • JR Ivanov hrib – Rogaška Slatina
 • JR Cvetlični hrib Rogaška Slatina
 • JR Hrastnik
 • JR zagorje
 • JR Mozirje
 • JR Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana
 • JR Vitanje
 • JR Trbovlje

ZIPpole reference

 • JR Podčetrek
 • JR Stranice
 • JR Radovljica

Zakaj izbrati nas?

Tesno sodelujemo z dobavitelji in nadzorujemo njihovo sposobnost za dobavo skladnih proizvodov. Izdelki in storitve podjetja EEA Medved d.o.o. v celoti ustrezajo standardom, tehničnim normativom in drugim dogovorom.

Gradimo na znanju, neprestano ugotavljamo potrebe po znanju, veščinah in spretnosti zaposlenih in z raznimi oblikami usposabljanja dopolnjujemo ugotovljene pomanjkljivosti v usposobljenost zaposlenih.

Kontakt

EEA Medved d.o.o.
Podšmihel 1c
3270 Laško, Slovenija

Tel: 00386 3 733 89 70
Fax: 00386 3 733 89 74
e-mail: info@eea.si
www.eea.si