Politika in cilji

 1. Kakovost proizvodov in storitev je ena od temeljnih poslovnih usmeritev podjetja in osnova za poslovni uspeh E.E.A. Medved d.o.o. in njen tržni položaj
 2. E.E.A. Medved d.o.o. tesno sodeluje z odjemalci in za njihove potrebe izdeluje izdelke in izvaja storitve, ki izpolnjujejo in celo presegajo njihove zahteve in pričakovanja.
 3. V partnerskem sodelovanju z odjemalci, dobavitelji, zunanjimi sodelavci in zaposlenimi si prizadevamo za stalno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti .
 4. Izdelki in storitve podjetja E.E.A. Medved d.o.o. v celoti ustrezajo standardom, tehničnim normativom in drugim dogovorom.
 5. V organizaciji obvladujemo vse poslovne procese in jih sistematično izboljšujemo, pri čemer s svojimi idejami in predlogi sodelujejo vsi zaposleni.
 6. V naše poslovne procese uvajamo najsodobnejše tehnologije, ki omogočajo visoko učinkovitost dela, produktivno okolje za zaposlene in zagotavljajo optimalne stroške poslovanja.
 7. Gradimo na znanju, neprestano ugotavljamo potrebe po znanju, veščinah in spretnosti zaposlenih in z raznimi oblikami usposabljanja dopolnjujemo ugotovljene pomanjkljivosti v usposobljenost zaposlenih.
 8. Sistem vodenja kakovosti gradimo v skladu zahtevami družine standardov ISO 9000.
 9. Tesno sodelujemo z dobavitelji in nadzorujemo njihovo sposobnost za dobavo skladnih proizvodov.
 10. Zavedamo se velikih materialnih in tudi moralnih posledic slabe kakovosti naših proizvodov, zato si prizadevamo za zmanjševanje in v končni fazi za odpravo vseh neskladnosti.

Cilji kakovosti

Družba si je zastavila naslednje dolgoročne cilje kakovosti, ki so v skladu s politiko kakovosti družbe :

 • sorazmerno povečevati dobiček na vseh področjih delovanja družbe,
 • stalno povečevati zadovoljstvo odjemalcev,
 • izboljševati pogoje dela,
 • delati v korist in zadovoljstvo lastnikov in zaposlenih,
 • zagotavljati kakovost dobaviteljev.

Zakaj izbrati nas?

Tesno sodelujemo z dobavitelji in nadzorujemo njihovo sposobnost za dobavo skladnih proizvodov. Izdelki in storitve podjetja EEA Medved d.o.o. v celoti ustrezajo standardom, tehničnim normativom in drugim dogovorom.

Gradimo na znanju, neprestano ugotavljamo potrebe po znanju, veščinah in spretnosti zaposlenih in z raznimi oblikami usposabljanja dopolnjujemo ugotovljene pomanjkljivosti v usposobljenost zaposlenih.

Kontakt

EEA Medved d.o.o.
Podšmihel 1c
3270 Laško, Slovenija

Tel: 00386 3 733 89 70
Fax: 00386 3 733 89 74
e-mail: info@eea.si
www.eea.si