Razpisi

1. Uvedba Sistema Upravljanja z energijo na objektih DARS

Družba EEA Medved d.o.o. je v letu 2017 pristopila k projektu – Uvedba Sistema Upravljanja z energijo na objektih DARS

Naziv operacije: Uvedba Sistema Upravljanja z energijo na objektih DARS
Cilj in namen operacije: Zaradi zavedanja pomembnosti iskanja prihrankov energije pri upravljanju poslovnih objektov, racionalizacije rabe energije in potreb po sistemu za učinkovito rabo energije želita partnerja razviti celovit sistem za monitoring porabe energije in upravljanje vseh energetskih porabnikov preko enotnega spletnega vmesnika za vse opredeljene objekte podjetja DARS.

Prenesi Dokument

spirit-razpis

http://www.eu-skladi.si/

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

2. Prenova in optimizacija poslovnih procesov v podjetju EEA MEDVED d.o.o.

Družba EEA Medved d.o.o. je v letu 2017 pristopila k projektu – operaciji prenove poslovnih procesov.

Naziv operacije: Prenova in optimizacija poslovnih procesov v podjetju EEA MEDVED d.o.o.

Namen in cilj operacije je doseganje procesnih izboljsav ključnih poslovnih tokov znotraj poslovnih funkcij v tekočem odvijanju poslovanja družbe, prav tako pa v interakciji z poslovnim okoljem za povečanje konkurenčnosti in učinkovitosti družbe.

razpis-2017

Prenesi Dokument

spirit-razpis

http://www.eu-skladi.si/

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Zašto odabrati nas?

Usko surađujemo s dobavljačima i nadziremo njihovu sposobnost za dobavu sukladnih proizvoda. Proizvodi i usluge tvrtke EEA Medved d.o.o. u cijelosti odgovaraju standardima, tehničkim normativima i drugim dogovorima.

Gradimo na znanju, neprestano otkrivamo potrebe po znanju, vještinama i spretnostima zaposlenih i raznim oblicima osposobljavanja dopunjavamo ugotovljene nedostatke u kvalifikacijama zaposlenih.

Kontakt

EEA Medved d.o.o.
Podšmihel 1c
3270 Laško, Slovenia

Tel: 00386 3 733 89 70
Fax: 00386 3 733 89 74
e-mail: info@eea.si
www.eea.si