Razpisi

1. Uvedba Sistema Upravljanja z energijo na objektih DARS

Družba EEA Medved d.o.o. je v letu 2017 pristopila k projektu – Uvedba Sistema Upravljanja z energijo na objektih DARS

Naziv operacije: Uvedba Sistema Upravljanja z energijo na objektih DARS
Cilj in namen operacije: Zaradi zavedanja pomembnosti iskanja prihrankov energije pri upravljanju poslovnih objektov, racionalizacije rabe energije in potreb po sistemu za učinkovito rabo energije želita partnerja razviti celovit sistem za monitoring porabe energije in upravljanje vseh energetskih porabnikov preko enotnega spletnega vmesnika za vse opredeljene objekte podjetja DARS.

Prenesi Dokument

spirit-razpis

http://www.eu-skladi.si/

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

2. Prenova in optimizacija poslovnih procesov v podjetju EEA MEDVED d.o.o.

Družba EEA Medved d.o.o. je v letu 2017 pristopila k projektu – operaciji prenove poslovnih procesov.

Naziv operacije: Prenova in optimizacija poslovnih procesov v podjetju EEA MEDVED d.o.o.

Namen in cilj operacije je doseganje procesnih izboljsav ključnih poslovnih tokov znotraj poslovnih funkcij v tekočem odvijanju poslovanja družbe, prav tako pa v interakciji z poslovnim okoljem za povečanje konkurenčnosti in učinkovitosti družbe.

razpis-2017

Prenesi Dokument

spirit-razpis

http://www.eu-skladi.si/

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Why choose us?

We work closely with our suppliers and monitor their ability to supply compliant products. All of the products and services of the EEA Medved d.o.o. fully comply with the relevant standards, technical specifications and legislative requirements.

We build on our existing knowledge, constantly strive to determine any outstanding knowledge and skills requirements of our employees and eliminate any deficiencies or weaknesses through various forms of training.

Contact

EEA Medved d.o.o.
Podšmihel 1c
3270 Laško, Slovenia

Tel: 00386 3 733 89 70
Fax: 00386 3 733 89 74
e-mail: info@eea.si
www.eea.si