Elektro inštalacije

Izvajanje vseh vrst elektroinštalacij na industrijskih, stanovanjskih, poslovnih, gostinskih in drugih objektih.

Postavljanje sistemov za zaščito proti streli.

Izdelovanje in montaža razdelilnih omar vseh dimenzij, komandnih pultov za vodenje tehnoloških procesov ter posebnih krmilnih omar za vse vrste gorilcev.

Zakaj izbrati nas?

Tesno sodelujemo z dobavitelji in nadzorujemo njihovo sposobnost za dobavo skladnih proizvodov. Izdelki in storitve podjetja EEA Medved d.o.o. v celoti ustrezajo standardom, tehničnim normativom in drugim dogovorom.

Gradimo na znanju, neprestano ugotavljamo potrebe po znanju, veščinah in spretnosti zaposlenih in z raznimi oblikami usposabljanja dopolnjujemo ugotovljene pomanjkljivosti v usposobljenost zaposlenih.

Kontakt

EEA Medved d.o.o.
Podšmihel 1c
3270 Laško, Slovenija

Tel: 00386 3 733 89 70
Fax: 00386 3 733 89 74
e-mail: info@eea.si
www.eea.si